De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de problematiek die kan horen bij het ouder worden. Deze bestaat vaak uit meerdere componenten zoals: verschillende/gecombineerde ziektebeelden, valincidenten, verlies van zelfstandigheid en het gebruik van veel medicatie. Helaas is deze problematiek lang niet altijd gekoppeld aan de hoge biologische leeftijd. De geriatriefysiotherapeut brengt samen met u uw klachten en (on)mogelijkheden en kaart, om vervolgens een passende behandeling te starten. Deze kan bestaan uit bijvoorbeeld: voorlichting/advies, het trainen van de kracht of balans en het uitzoeken/aanmeten van hulpmiddelen. De geriatriefysiotherapeut heeft naast de reguliere opleiding fysiotherapie een driejarige master gevolgd om zich te specialiseren.