• Cara
  • Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius
  • Pneumothorax/longoedeem
  • Luchtweginfecties
  • COPD
  • Emfyseem
  • Interstitiële longaandoeningen, inclusief sarcoïdose