Vanaf 1 februari 2005 gelden voor de fysiotherapie vrije tarieven die per praktijk kunnen verschillen. Vrije tarieven gelden in die gevallen waarin de patiënt zelf de behandeling betaalt omdat er geen aanvullende verzekering afgesloten is die de behandeling vergoedt. De vrije tarieven liggen hoger dan de prijsafspraken met de zorgverzekeraars daar het debiteurenrisico door de praktijk zelf gedragen moet worden. In alle overige gevallen wordt het debiteurenrisico door de zorgverzekeraar gedragen.

De patiënt zal zich moeten realiseren dat hij, ondanks controle van de verzekeringsgegevens door de therapeut, uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft voor de vergoeding van de behandeling. De therapeut heeft namelijk geen zicht op het aantal behandelingen dat in een andere praktijk is verricht.

1000 Zitting Fysiotherapie € 32,50
1001 Zitting Fysiotherapie met toeslag aan huis €44,60
1002 Zitting Fysiotherapie met toeslag instelling €37,51
1004 Zitting Fysiotherapie met toeslag werkplek €44,60
1400 Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek €58,35
1401 Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag aan huis €74,45
1402 Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag instelling €67,10
1500 Zitting Oedeem Fysiotherapie €45,95
1501 Zitting Oedeem Fysiotherapie met toeslag aan huis €57,95
1502 Zitting Oedeem Fysiotherapie met toeslag instelling €52,00
1700 Lange Zitting Fysiotherapie €45,60
1701 Lange Zitting Fysiotherapie met toeslag aan huis €57,40
1702 Lange Zitting Fysiotherapie met toeslag instelling €51,45
1775 Zitting Geriatrie Fysiotherapie €45,95
1776 Zitting Geriatrie Fysiotherapie met toeslag aan huis €57,95
1777 Zitting Geriatrie Fysiotherapie met toeslag instelling €52,00
1850 Screening Fysiotherapie €13,74
1851 Screening Fysiotherapie met toeslag aan huis €25,84
1852 Screening Fysiotherpaie met toeslag instelling €19,79
1860 Intake en Onderzoek Fysiotherapie na Screening €41,87
1861 Intake – Onderzoek Fysiotherapie na Screening met toeslag aan huis €53,97
1862 Intake – Onderzoek Fysiotherapie na Screening met toeslag instelling €47,92
1864 Screening – intake – Onderzoek Fysiotherapie €55,61
1865 Screening – intake – Onderzoek Fysiotherapie met toeslag aan huis €67,71
1866 Screening – intake – Onderzoek Fysiotherapie met toeslag instelling €61,66
1870 Intake – Onderzoek Fysiotherapie na verwijzing €55,61
1871 Intake – Onderzoek Fysiotherapie na verwijzing met toeslag aan huis €67,71
1872 Intake – Onderzoek Fysiotherapie na verwijzing met toeslag instelling €61,66
1920 Telefonische zitting €32,50